Home Výměnné vzduchové filtry Systémy sání vzduchu Univerzální vzduchové filtry Olejové filtry
 
Vyhledání produktu pro vaše vozidlo
Vyhledání prodejce K&N
 
O nás  |  Záruka  |  Kontaktujte K&N

K&N Omezená záruka na milion mil®

K&N Omezená záruka na milion mil® Na K&N originální vzduchové filtry a systémy sání vzduchu se vztahuje omezená záruka na milion mil, pokud jsou používány na zpevněných cestách a ve vozidlech pro které byly určeny. Pokud kdykoliv dojde k selhání výrobku K&N provede jeho výměnu.

NA CO SE NEVZTAHUJE ZÁRUKA
Jakékoliv filtry K&N používané v následujících podmínkách: 1: sportovní a závodní účely; 2: jízda off-road, nestandardní nebo modifikované použití; 3: motokrosový sport / čtyřkolky; 4: jakékoliv používání v rozporu s pravidly silničního provozu, použití ve vodních dopravních prostředcích a průmyslové oblasti. Na všechny K&N vzduchové filtry, na které se nevztahuje záruka milion mil, platí záruka jeden rok na výrobní vady a vady materiálu bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Tato záruka se vztahuje i na filtry používané ve čtyřkolkách, off-road a víceúčelových motocyklech.


NESPRÁVNÉ ČIŠTĚNÍ NEBO POUŽITÍ ZNEPLATŃUJE ZÁRUKU
Vzduchové filtry K&N by měly být čištěny po ujetí 50,000 mil při jízdách po silnici, častěji při použití v prašném prostředí. Filtry by měl být čištěny pomocí K&N čistícího prostředku a oleje pro vzduchové filtry (nebo jinými srovnatelné kvality). Použití stlačeného vzduchu nebo chemikálií, které nejsou určeny pro čištění a olejování bavlněných vzduchovývh filtrů (beznzín, motorový olej, olej do převodovek, nafta apod..) vede ke ztrátě záruky. Záruka se nevztahuje na zničené, poškozené nebo upravené vzduchové filtry K&N.

VÝMĚNA
Jakýkoliv produkt K&N vrácený na základě záruky firmě K&N, musí být zaslán na náklady zákazníka společně s dokladem o koupi. Volejte 1-951-826-4000 nebo konktaktujte K&N prostřednictvím pošty nebo emailu.

REGISTRACE PRODUKTU
Zaregistrujte svoji záruku na KNFilters.com a budete mít právo účastnit se speciálních akcí a využívat možnosti výměny produktů.

ROZSAH ZÁRUKY
Jakýkoliv poškozený vzduchový filtr K&N, který je řádně vrácen společnosti K&N bude vyměněn. Společnost K&N není zodpovědná za jakékoliv jiné náklady, které mohou vzniknout zákazníkovi z této záruky a taktéž není zodpovědná za jakékoliv materiální nebo jiné škody či zranění, které byly přímo či nepřímo způsobeny použitím vzduchových filtrů K&N. Společnost K&N si ve všech případech vyhrazuje právo rozhodnout, zda byly naplněny všechny podmínky záruky. V případě, že podmínky záruky nebyly dodrženy, společnost K&N nebude povinna tuto záruku uznat.
ZÁRUKA NA OLEJOVÉ FILTRY K&N
Na olejové filtry K&N se vztahuje záruka na výrobní vady a vady materiálu. Jakýkoliv filtr K&N, u něhož dojde k prokázání vady během servisní prohlídky dle doporučení výrobce vozidla bude bezplatně vyměněn.

Pokud dojde k poškození motoru nebo části vozidla způsobené vadným olejovým filtrem K&N, který byl řádně instalován a měněn dle pokynů výrobce vozidla, K&N Engineering, Inc. provede opravu poškozeného motoru či jeho součásti.

Nárok na opravu motoru nebo vybavení vozidla, který vznikne na základě této záruky, musí být nahlášen do 30 dnů od zjištění škody. K&N Engineering, Inc. si vyhrazuje právo prověřit motor nebo vybavení vozidla za účelem zjištění rozsahu poškození a rozhodnutí, zda bylo způsobeno vadným olejovým filtrem K&N.

Při používání olejových filtrů K&N zůstává v platnosti záruka na motor a součásti vozidla daná výrobcem.
 
Copyright © K&N Engineering, Inc. Všechna práva vyhrazena.